Skip to content

Avís Legal

  • El RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques) és la nova normativa de la Unió Europea que unifica la regulació del tractament de les dades personals als diferents països de la UE.
  • La LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, el Reglament de desenvolupament de la LOPD) que regula el tractament de les dades personals i les obligacions que hem d’assumir els responsables d’un lloc web o un blog en gestionar aquesta informació.
  • La LSSI (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic) que regula les transaccions econòmiques mitjançant mitjans electrònics, com és el cas d’aquest blog.

  • No podràs utilitzar aquest lloc web per a la realització d’activitats contràries a les lleis, a la moral, a l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les condicions establertes en el present Avís Legal.
  • No podràs realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial remetent missatges que utilitzin una identitat falsa.
  • Tu seràs l’únic responsable de la veracitat i exactitud dels continguts que introdueixis en aquesta web i de les dades personals que ens facilitis amb les finalitats previstes a la nostra Política de Privacitat.
  • També seràs l’únic responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial en els llocs de tercers als quals et puguem derivar des d’aquest lloc web per al desenvolupament de la nostra activitat.
  • Com a responsable del lloc web, BIGSEO podrà interrompre el servei de la pàgina que estigui sent utilitzat per l’usuari i resoldre de manera immediata la relació si detecta un ús del web o de qualsevol dels serveis que en el mateix s’ofereixen que pugui considerar-se contrari al que s’expressa en el present Avís Legal.