Skip to content

Estratègies d’estudi eficaces: com aprofitar al màxim el temps de preparació per a les oposicions

9 de maig de 2024
Estratègies d'estudi per a preparar unes oposicions
  1. Establir objectius clars: Comença establint objectius d’estudi específics i realistes. Divideix el teu temari en seccions manejables i estableix metes a curt i llarg termini per a cada una. Això et mantindrà enfocat i motivat al llarg del procés de preparació.
  2. Crear un horari d’estudi: Dedica temps cada dia a estudiar de manera regular i consistent. Crea un horari d’estudi detallat que inclogui temps per a la revisió del material, pràctica d’exercicis i resolució de preguntes de mostra. Mantingues-te fidel al teu horari per assegurar-te que cobreixes tot el temari de manera adequada.
  3. Varietat d’enfocaments d’estudi: Empra una varietat d’enfocaments d’estudi per reforçar la teva comprensió del material. Això pot incloure la lectura activa, la presa de notes, la realització de resums i la pràctica d’exercicis. Alterna entre diferents mètodes d’estudi per mantenir l’interès i millorar la retenció de la informació.
  4. Utilitzar recursos complementaris: Aprofita una àmplia gamma de recursos complementaris per enriquir la teva preparació. Això pot incloure llibres de text, vídeos educatius, aplicacions mòbils i recursos en línia. Explota les diferents fonts d’informació disponibles per obtenir una comprensió més completa del temari.
  5. Realitza simulacres d’examen: Pràctica amb simulacres d’examen per preparar-te per les diferents parts de les oposicions, com l’examen del tema i el cas pràctic. Això et familiaritzarà amb el format de l’examen i et permetrà avaluar el teu nivell de preparació en un entorn similar al real.
  6. Descans i autocura: Dedica temps regulars al descans i a l’autocura per mantenir un bon equilibri durant la preparació. Assegura’t de tenir temps per relaxar-te, fer activitats que t’agradin i passar temps amb familiars i amics. Mantenir un equilibri sa és crucial per mantenir la concentració i la motivació durant el procés d’estudi.
  7. Realitza activitat física diària: Incorpora activitat física regular a la teva rutina diària. L’exercici ajuda a millorar la concentració, reduir l’estrès i augmentar la teva energia i vitalitat. Troba una activitat que t’agradi i fes-la part del teu dia a dia per mantenir-te en forma i saludable mentre et prepares per a les oposicions.
  8. Mantén una alimentació saludable: Assegura’t de menjar una dieta equilibrada i nutritiva durant el període de preparació de les oposicions. Una alimentació adequada proporciona al teu cos l’energia i els nutrients necessaris per mantenir un alt rendiment mental i físic. Prioritza aliments rics en vitamines, minerals i proteïnes, i limita els aliments processats i els menjars ràpids.