Skip to content

Les claus per a una bona presentació oral en les oposicions d’Educació Física

8 de maig de 2024
L'exposició oral a les oposicions d'Educació Física

  1. Investigació exhaustiva: Comença per comprendre a fons el tema de la teva presentació. Investiga sobre els temes relacionats, les teories actuals i les pràctiques més recents en l’educació física. Això et permetrà parlar amb confiança i autoritat sobre el tema.
  2. Estructura clara: Organitza la teva presentació amb una estructura clara i lògica. Introdueix el tema, desenvolupa els punts clau i conclou amb un resum concís. Utilitza títols i sub-títols per guiar el teu públic i mantingues una progressió coherent.
  3. Pràctica regular: La pràctica és clau per a una presentació oral reeixida. Practica davant d’un mirall, amics o familiars per guanyar confiança i millorar la teva expressió oral. Enfoca’t en la fluïdesa, la claredat i la gestió del temps.
  4. Comunicació no verbal: Recorda que la teva comunicació no verbal juga un paper crucial en la impressió que causaràs. Mantén una postura segura i oberta, fes contacte visual amb el tribunal i utilitza gestos i expressions facials per reforçar el teu missatge.
  5. Gestió del temps: Practica la gestió del temps per assegurar-te que cobreixes tots els punts clau de la teva presentació dins del temps assignat. Fes servir rellotges o cronòmetres durant les teves pràctiques per ajustar-te al temps establert.
  6. Resposta a preguntes: Prepara’t per a possibles preguntes del tribunal relacionades amb la teva presentació. Anticipa les preguntes més probables i elabora respostes concises i informades.