Skip to content

Oposicions Docents Balears 2024

15 de maig de 2024
Proposta de places oposicions docents balears 2024

Secundària
133 places
MallorcaMenorcaEivissa i Formentera
Anglès602
Dibuix506
Filosofia016
Física i química404
Geografia i història016
Llengua castellana i literatura504
Llengua i literatura catalanes602
Matemàtiques805
Orientació educativa602
Tecnologia500
Anàlisi i processos d’imatge corporal210
Construccions civils i edificació110
Informàtica700
Laboratori100
Màquines, servei i producció201
Navegació i instal·lacions marines302
Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris200
Organització i gestió comercial303
Processos de gestió administrativa004
Processos i productes de fusta i moble200
TOTAL70855
Proposta definitiva de places Oposicions Docents 2024 Balears

Hi haurà oposicions d’educació a les Illes Balears?